تیم گیربکس vip

تیم قدرتمند گیربکس وی آی پی اینجاست تا با افتخار بهترین خدمات رو به شما ارائه دهد.

متخصصین ما

امیرحسین خاجی پور

منخصص تعمیر گیربکس اتومات

محمد بختیاری

منخصص تعمیر گیربکس اتومات

علی هاشمی

منخصص تعمیر گیربکس اتومات
دیجیتال مارکتینگ
محمدحسن حسین پور

مهندس محمدحسن حسین پور

مدیر دیجیتال مارکتینگ
فهرست